R E S O D I A

2023

90 kilos de resina de pino

Instalación específica para Halfhouse
https://www.halfhouse.org
Barcelona